Ngày 3/11/2019 Đoàn trường PTDT Nội trú THCS và THPT huyện Quỳnh Nhai đã trao hàng trăm xuất cháo đến các bênh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai