Ngoại khóa trường học an toàn và phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh Trường PTDT nội trú THCS và THPT Quỳnh Nhai

 

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-SGD ĐT, Ngày 30/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La  về việc xây dựng Trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích và tổ chức các hoạt động tập huấn, ngoại khóa, tuyên truyền về trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích năm học 2019-2020

Nhằm Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh tại các nhà trường về xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích. Xây dựng các giải pháp phòng chống tai nạn thương tích trong trường học. Từng bước giảm tỷ lệ tai nạn, tỷ lệ tử vong, tàn tật và thương tích, đặc biệt là tình trạng tử vong do tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông đối với trẻ em trong trường học thông qua việc nâng cao nhận thức của học sinh, cha mẹ học sinh; năng lực phòng chống tai nạn thương tích của cán bộ, giáo viên và cơ quan quản lý giáo dục các cấp.

Ngày 27/11/2019 trường PTDT Nội trú THCS và THPT Quỳnh Nhai đã tổ chức ngoại khóa trường học an toàn và phòng chống tai nan thương tích với sự tham gia của trên 330 học sinh và 135 phụ huynh học sinh có mặt, hình thức ngoại khóa được tổ chức tuyên truyền qua các tiểu phẩm kết thúc buổi ngoại khóa BGH đã trao 01 giải nhất trị giá 1500.000đ 01 giải nhì trị giá 1000.000đ và 01 giải ba trị giá 500.000đ

 Một sô hình ảnh hoạt động