2017_10_21_16_31_43.jpg

2017_10_21_16_31_424.jpg

Tặng quà cho học sinh Lò Văn Diệp, học sinh lớp 4 Nậm Khao Trường Tiểu học Tân Lập huyện Mộc Châu